Prowadzący spotkania:

 

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM


Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie
Z-Ca Kierownika Redakcji Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie
Redaktor Naczelny pisma Nowotwory Journal of Oncology

 

Zakres tematyczny:


 

· Ekspandery, protezy, siatki, onkoplastyka – jak się w tym odnaleźć?

· Współpraca z patomorfologiem – dlaczego musi być dwukierunkowa?

· Raki skóry – kiedy można leczyć nieoperacyjnie?

· Diagnostyka obrazowa w chirurgii onkologicznej

· Chłoniaki – co o nich chirurg onkolog musi wiedzieć?

· Typy molekularne raka piersi – dlaczego różnią się zalecaną sekwencją leczenia?

· Rak jelita grubego – kiedy robot, kiedy laparoskop, a kiedy otworzyć brzuch?

· Protonoterapia – wskazówki dla chirurgów onkologicznych

· Rak piersi

· Czerniak

 

Formularz rejestracyjny:

Uwaga: ze względu na dużą liczbę zgłoszeń i konieczność przeprowadzenia ich weryfikacji, rejestracja w dniu webinaru po godzinie 12:00 nie gwarantuje uczestnictwa w webinarze


    * Pole obowiązkowe