Certyfikacja pozaszkoleniowa Lapco Poland

Kryteria aplikacji:

1. Specjalista chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej;
2. Doświadczenie obejmujące przynajmniej:

 • 150 operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy (w tym doświadczenie w zakresie hemikolektomii prawostronnej);
 • 70 operacji raka odbytnicy (w tym przynajmniej 50 przednich resekcji);
 • operacje jelita grubego metodą klasyczną,
 • operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego;
 • Przynajmniej 50% wszystkich operacji jelita grubego w codziennej praktyce wykonywanych techniką laparoskopową;
3. Zgodność podawanych danych z dostępnymi rejestrami

Certyfikacja pozaszkoleniowa Lapco Poland

Kryteria aplikacji:

1. Specjalista chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej;
2. Doświadczenie obejmujące przynajmniej:

 • 150 operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy (w tym doświadczenie w zakresie hemikolektomii prawostronnej);
 • 70 operacji raka odbytnicy (w tym przynajmniej 50 przednich resekcji);
 • operacje jelita grubego metodą klasyczną,
 • operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego;
 • Przynajmniej 50% wszystkich operacji jelita grubego w codziennej praktyce wykonywanych techniką laparoskopową;
3. Zgodność podawanych danych z dostępnymi rejestrami

 

Formularz aplikacji:

  Imię i nazwisko


  Numer telefonu


  Adres e-mail


  Czy masz tytuł specjalisty chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej?


  Jakie jest Twoje doświadczenie w leczeniu raka jelita grubego?


  Ile wykonałeś operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy?


  Ile wykonałeś operacji laparoskopowych z powodu raka odbytnicy?


  Ile wykonałeś laparoskopowych przednich resekcji odbytnicy z powodu raka odbytnicy?


  Czy przeprowadzałeś operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego?


  Jaki procent wszystkich operacji jelita grubego w codziennej praktyce wykonujesz techniką laparoskopową?


  W rejestrach jakiego Oddziału Chirurgicznego można zweryfikować Twoje doświadczenie?


  Ile operacji raka jelita grubego przeprowadzono w zeszłym roku w tym Oddziale?


  Jaki procent wszystkich operacji jelita grubego w zeszłym roku w tym Oddziale przeprowadzono techniką laparoskopową?
  Formularz aplikacji:

   Imię i nazwisko


   Numer telefonu


   Adres e-mail


   Czy masz tytuł specjalisty chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej?


   Jakie jest Twoje doświadczenie w leczeniu raka jelita grubego?


   Ile wykonałeś operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy?


   Ile wykonałeś operacji laparoskopowych z powodu raka odbytnicy?


   Ile wykonałeś laparoskopowych przednich resekcji odbytnicy z powodu raka odbytnicy?


   Czy przeprowadzałeś operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego?


   Jaki procent wszystkich operacji jelita grubego w codziennej praktyce wykonujesz techniką laparoskopową?


   W rejestrach jakiego Oddziału Chirurgicznego można zweryfikować Twoje doświadczenie?


   Ile operacji raka jelita grubego przeprowadzono w zeszłym roku w tym Oddziale?


   Jaki procent wszystkich operacji jelita grubego w zeszłym roku w tym Oddziale przeprowadzono techniką laparoskopową?