Partner Naukowy spotkania:

 
 

Nasi eksperci

 
 

Program webinaru:

UDZIAŁ BEZPŁATNY


Czas trwania: 17:00-19:00

Logopedia:
 1. Funkcja oddychania jako element warunkujący prawidłowy mechanizm działania przestrzeni orofacjalnej
 2. Zaburzony tor oddechowy – przyczyny i skutki
 3. Problemy logopedyczne pacjentów z dysfunkcją oddychania i połykania
 4. Występujące nieprawidłowości artykulacyjne
 5. Paradygmat terapii oraz diagnozy logopedycznej omawianych pacjentów

Laryngologia:
 1. Metody badania laryngologicznego
 2. Niedrożność trąbki słuchowej – przyczyny
 3. Diagnostyka przerostu adenoidalnego

ZAJĘCIA W CENIE 350 ZŁ


Czas trwania: 9:00-16:00

Logopedia:
 1. Funkcja oddychania jako element warunkujący prawidłowy mechanizm działania przestrzeni orofacjalnej
 2. Zaburzony tor oddechowy – przyczyny i skutki
 3. Metody diagnozy dysfunkcji oddychania
 4. Omówienie prawidłowo przebiegającej funkcji ustnej fazy połykania
 5. Dysfunkcja ustnej fazy połykania – klasyfikacja oraz przyczyny
 6. Logopedyczna diagnoza ustnej fazy połykania
 7. Warunki anatomiczno-czynnościowe omawianej grupy pacjentów – w tym m.in. omówienie występujących wad przestrzeni orofacjalnej:
  • - wady zgryzu współwystępujące z omawianymi dysfunkcjami
   - terapia ortognatyczna a terapia logopedyczna
   - ankyloglosja jako czynnik współwystępujący z dysfunkcją oddychania oraz połykania- ocena oraz metody leczenia
 8. Zaburzenia słuchu fizycznego oraz percepcji słuchowej – przyczyny oraz metody badania
 9. Problemy logopedyczne pacjentów z dysfunkcją oddychania i połykania
 10. Występujące nieprawidłowości artykulacyjne dotyczące miejsca oraz sposobu artykulacji, jak również udziału wiązadeł głosowych oraz rezonatora nosowego, na przykładzie wybranych fonemów języka polskiego
 11. Rozwój dziecięcej artykulacji
 12. Metody badania artykulacji
 13. Metoda analityczno-fonetyczna jako klucz do prawidłowej diagnozy logopedycznej
 14. Paradygmat terapii oraz diagnozy logopedycznej omawianych pacjentów w przypadku dysfunkcji oddychania uwarunkowanej:
  • - nawykowo
   - strukturalnie
 15. Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z dysfunkcją oddychania oraz połykania

Laryngologia:
 1. Metody badania laryngologicznego
 2. Niedrożność trąbki słuchowej – przyczyny
 3. Niedosłuch przewodzeniowy – metody badania: tympanometria, audiogram
 4. Diagnostyka przerostu adenoidalnego
 5. Wskazania do adenotomii i tonsillektomii.
 6. Badanie nasofiberoskopowe – Czym jest? Co nam daje?

INFORMACJA O OPŁATACH

 
 
Rejestracja jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu wydarzeń organizowanych przez MedicaExpert Conference