SPRAWOZDANIE

W dniach 10-12 maja 2018 roku w Sandomierzu odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa „III Nadwiślańskie Spotkania z Dermatologią”, której przewodnią myślą były „Postępy w terapii zabiegowej w dermatologii”. Organizatorami Konferencji byli prof. Dorota Krasowska, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dr Adam Borzęcki, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MED-LASER w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzej Drop oraz burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski. W konferencji wzięło udział 125 lekarzy, 35 wykładowców oraz 15 partnerów z branży medycznej.

Konferencja skupiła wybitnych specjalistów i lekarzy praktyków zajmujących się leczeniem zabiegowym w dermatologii z wykorzystaniem laserów: frakcyjnych CO2, ablacyjnych CO2, naczyniowych i terapii fotodynamicznej.

W czasie Konferencji zaprezentowano 42 wykłady dotyczące procedur wykonywania zabiegów, nowych możliwości zastosowania laserów frakcyjnych w terapii chorób autoimmunologicznych skóry, zastosowania lasera ablacyjnego CO2 w terapii łagodnych nowotworów skóry oraz wielu chorób dermatologicznych, podkreślano, że takie terapie znacząco zwiększają jakość życia tych chorych. Omówiono także występowanie działań niepożądanych po terapii laserowej. Dodatkowo przedstawiono wiele bardzo ciekawych przypadków klinicznych, u których stosowano terapię laserową.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technikami terapii naczyniowej, procedur chirurgicznych i wewnątrznaczyniowych prezentowanych przez Zespół pod przewodnictwem prof. Tomasza Zubilewicza kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prof. Mirosław Kwaśny z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, z którym ośrodek lubelski współpracuje od wielu lat, szeroko przedstawił zagadnienia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego oraz terapii fotodynamicznej na tkanki.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się sesja poświęcona terapii fotodynamicznej, gdzie omówiono nie tylko standardowe wskazania ale także nowe możliwości zastosowania terapii w wielu autoimmunologicznych chorobach skóry. W ramach konferencji uczestnicy mieli także możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia umiejętności praktycznych podczas warsztatów kompresjoterapII.

W trakcie przerw w obradach partnerzy z branży medycznej prezentowali nowatorskie urządzenia wykorzystywane w lecznictwie dermatologicznym.

.Organizatorzy konferencji pragną serdecznie podziękować wszystkim zaproszonym gościom i wykładowcom za przygotowanie i przedstawienie interesujących wystąpień. To dzięki Wam III Nadwiślańskie Spotkania z Dermatologią pozostaną w pamięci uczestników na długi czas. Uwzględniając wysoki poziom merytoryczny oraz zainteresowanie prezentowaną tematyką Organizatorzy planują kolejną edycję Konferencji w przyszłym roku.

prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Przewodnicząca Komitetu Naukowego


dr n. med. Adam Borzęcki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Przewodnicząca Komitetu Naukowego


dr n. med. Adam Borzęcki

Przewodniczący Komitetu Naukowegoprof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska

prof. dr hab. n. med. Beata Kręcisz

prof. dr hab. inż. Mirosław Kwaśny

prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek

prof. dr hab. n. med. Adam Reich

prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka

dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, prof. nadzw. UM Lublin

dr hab. n. med. Aldona Pietrzak

dr hab. n. med. Piotr Terlecki

MD, PhD, docent Yaryna Zaychenko

dr n. med. Joanna Bartosińska

dr n. med. Anna Szponar-Bojda

dr n. med. Magdalena Raszewska-Famielec

dr n. med. Agnieszka Gerkowicz

dr n. med. Marek Iłżecki

dr n. med. Jan Jakub Kęsik

dr n. med. Jerzy Maciąg

dr n. med. Małgorzata Michalska-Jakubus

MD, PhD, asystent Tatiana Rudnyk

dr n. med. Anna Michalak-Stoma

dr Paweł Piłat

lek. Katarzyna Wolska - Gawron

lek. Paulina Szczepanik - Kułak

lek. Marta Niewiedzioł

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


dr n. med. Adam Borzęcki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnegodr Joanna Bartosińska


dr Agnieszka Gerkowicz


dr Anna Michalak-Stoma


dr Małgorzata Michalska - Jakubus


dr Marta Niewiedzioł


Danuta Krasowskadr Monika Dudra - Jastrzębska


dr Agnieszka Sajdak - Wojtaluk


dr Anna Szponar - Bojda


dr Paweł Piłat


dr Magdalena Raszewska - Famielec

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA REPORTAŻU

MIEJSCE KONFERENCJI

Zobacz pozostałe konferencje Medica Expert Conference