ZAWIERCIE, 15 - 17 CZERWCA 2018

SPRAWOZDANIE


W dniach 15 - 17 czerwca 2018 roku odbyła się IV Edycja konferencji „Bez krawata - rozmowy o chorobach skóry” w Zawierciu w Hotelu Villa Verde. Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji był Pan prof. Witold Owczarek, kierownik kliniki dermatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów 128 w Warszawie. Konferencję zorganizowała firma MedicaExpert Conference.

W dniu 14 czerwca 2018 roku rozpoczęły się przygotowania sali wystawców, gdzie swoje stoiska mieli sponsorzy i partnerzy wydarzenia.

Konferencja została zainaugurowana w dniu 15 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00 przywitaniem przybyłych gości przez kierownika naukowego konferencji Pana prof. Witolda Owczarka oraz komitet organizacyjny reprezentowany przez Pana  dr n. med. Tomasza Rostalskiego oraz Pana dr n. med. Dariusza Staszka.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się pierwsza część kursu Trichoskopii, prowadzonego przez Pana dr n. med. Piotra Szlązaka. Następnie odbyła się pierwsza sesja konferencji dotycząca praktycznych aspektów diagnostyki i leczenia chorób skóry, podczas której swoje wykłady wygłosili: Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Narbut, Pani prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak, Pan prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek, Pan dr n. med. Adam Borzęcki, Pan dr hab. n. med. Zenon Brzoza, Pan Zbigniew Kowalski oraz Pan Jerzy Maciąg.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się o godzinie 9:00. Podczas kolejnej sesji ponownie poruszane były praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia chorób skóry. Wykłady wygłosili: Pan prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek, Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Baran, Pani dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop, Pani dr n. med. Agata Wesołek-Czernik oraz Pan dr n. med. Tomasz Rostalski. O godzinie 12:00 odbyła się druga część kursu Trichoskopii.

Drugi dzień konferencji zakończył się kursem wstępnym Medycyna estetyczna - kobieta vs mężczyzna, podczas którego Pan dr n. med. Krzysztof Ziemlewski zaprezentował metodę modelowania twarzy kobiety i mężczyzny z użyciem gamy produktów Filorga.

Trzeciego dnia konferencji odbyła się ostatnia, trzygodzinna część kursu Trichoskopii.

Zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w pokazach przypadków prowadzonych przez Pana dr n. med. Tomasza Rostalskiego oraz Pana dr n. med. Dariusza Staszka. W trakcie konferencji odbywał się również kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

W przerwach między sesjami uczestnicy mieli możliwość wstępu na salę wystawców, gdzie mogli porozmawiać z osobami reprezentującymi firmę.

Po zakończeniu wykładów każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa potwierdzający udział w wydarzeniu. Konferencja zakończyła się w dniu 17 czerwca 2018 roku o godzinie 12:30.
KOMITET NAUKOWYpłk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. - Przewodniczącydr hab. n. med. Wojciech Baran, prof. nadzw. ( Wrocław )


dr n. med. Adam Borzęcki ( Lublin )


prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak ( Łódź )


prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt ( Łódź )


dr n. med. Tomasz Rostalski ( Kielce )


dr n. med. Dariusz Staszek ( Kraków )


dr n. med. Piotr Szlązak ( Gdynia )

KOMITET ORGANIZACYJNYdr n. med. Tomasz Rostalski


dr n. med. Dariusz Staszek
PRELEGENCI


dr hab. n. med. Wojciech Baran, prof. nadzw.

dr n. med. Adam Borzęcki

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.

dr n. med. Tomasz Rostalski

dr n. med. Dariusz Staszek

dr n. med. Piotr Szlązak

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA REPORTAŻU


ZAWIERCIE 2018


MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Villa Verde


ul. Mrzygłodzka 273, 42-400 Zawiercie


Zobacz pozostałe konferencje Medica Expert Conference