WSPÓPŁORGANIZATOR

PATRONAT MIĘDZYNARODOWY

Patronat honorowy

Dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Mgr Marian Kreis

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Patronat naukowy

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Komitet Naukowy

Przewodniczący: dr hab. Paweł Matusik (Katowice)
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Agnieszka Zachurzok (Katowice)
prof. Agnieszka Drosdzol-Cop (Katowice)
prof. Piotr Fichna (Poznań)
prof. Anna Fijałkowska (Warszawa)
prof. Aneta Gawlik (Katowice)
prof. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Przewodnicząca Oddziału Śląskiego PTP (Katowice)
prof. Jerzy Konstantynowicz (Białystok)
prof. Tomasz Koszutski (Katowice)
prof. Janusz Książyk (Warszawa)
prof. Piotr J. Majcher, prezes PTReh (Lublin)
prof. Ewa Małecka-Tendera (Katowice)
prof. Artur Mazur (Rzeszów)
prof. Anna Obuchowicz, Konsultant Wojewódzki ds. Pediatrii (Bytom)
prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Przewodnicząca PTBO (Katowice)
prof. Beata Pyrżak (Warszawa)
prof. Piotr Socha (Warszawa)
prof. Lesław Szydłowski (Katowice)
prof. Mieczysław Walczak, Przewodniczący PTEiDD (Szczecin)
dr hab. Anna Brzęk (Katowice)
dr hab. Elżbieta Petriczko (Szczecin)
dr hab. Małgorzata Wójcik (Kraków)
dr Michał Brzeziński (Gdańsk)
dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska (Kraków)
dr Edyta Matusik, Przewodnicząca Oddziału Śląskiego PTReh (Katowice)
dr Paulina Metelska (Gdańsk)
dr Dominika Smyczek (Katowice)

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: dr hab. Paweł Matusik
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Agnieszka Zachurzok
dr Joanna Sordyl
dr Aleksandra Antosz
lek. Elżbieta Foryś-Dworniczak
lek. Kamila Such
lek. Karolina Skrzyńska
lek. Anna Springwald


PROGRAM KONFERENCJI


INFORMACJA O OPŁATACH

 


PAKIET KONFERENCYJNY OBEJMUJE:


REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNER NAUKOWY

PARTNERPATRONI MEDIALNI

Zobacz pozostałe konferencje Medica Expert Conference