MIASTO KATOWICE - OFICJALNY WSPÓŁGOSPODARZ WYDARZENIA

CERTYFIKACJA
INFARMA

 
 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

PATRONAT HONOROWY

SPRAWOZDANIE

Szanowni Państwo!

W dniach 12-13 października 2018 roku w Chorzowie w Hotelu Diament Arsenal Palace odbyła się II Konferencja Naukowa: Otyłość Wieku Rozwojowego – Od Przyczyn do Konsekwencji, której motywem przewodnim było poszukiwanie skutecznych metod terapii tej coraz częstszej choroby populacji wieku rozwojowego. Głównym Organizatorem Konferencji był Pan dr hab. n. med. Paweł Matusik – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydenta Miasta Katowice – Pan dr Marcin Krupa oraz Dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach – Pan mgr Marian Kreis. W konferencji wzięło udział 43 wykładowców oraz 158 uczestników. Podczas Konferencji mieliśmy ogromną przyjemność gościć 2 wykładowców zza granicy – Austrii oraz Stanów Zjednoczonych.

W pierwszym dniu spotkania, w godzinach 9:00-10:00 odbywały się Warsztaty: Od antropometrii do analizy składu ciała – wykorzystanie analizatorów składu masy ciała firmy TANITA. Oficjalne rozpoczęcie Konferencji odbyło się podczas I sesji, o godzinie 10:00 przywitaniem przybyłych gości przez Pana dr hab. n. med. Pawła Matusika. Następnie zostały wygłoszone wykłady: Pani prof. Ewy Małeckiej-Tendery oraz Pana prof. Daniel’a Weghuber’a.

W dniu 12 października poruszone zostały zagadnienia związane ze składowymi zespołu metabolicznego, różnicami pomiędzy zaburzeniami hormonalnymi a otyłością dziecięcą, psychopatologią w otyłości wieku rozwojowego oraz otyłością jako powikłaniem i przyczyną zaburzeń. Wykładowcy wygłosili 16 wykładów, na koniec każdej sesji zaplanowana została dyskusja pomiędzy prowadzącymi a uczestnikami.

Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie funkcjonalności przewodu pokarmowego jako kluczowego elementu profilaktyki i terapii właściwej oraz wpływu aktywności fizycznej i sprawności ruchowej na leczenie otyłości dziecięcej. Kolejne wykłady dotyczyły otyłości olbrzymiej występującej wśród nastolatków oraz roli chirurgii bariatrycznej. Zakres tematyczny ostatnich wystąpień związany był z rolą prewencji i wspomagania terapii żywieniowej jako obszarów ścisłej współpracy pomiędzy lekarzem a dietetykiem. W tym dniu odbyła się również sesja plakatowa, podczas której autorzy zgłoszonych posterów mogli przedstawić swoje prace. Najlepsze z nich zostały nagrodzone. Podobnie jak w pierwszym dniu – po każdej sesji odbyła się dyskusja.

Podczas dwóch dni konferencji zarówno uczestnicy, jak i wykładowcy mieli okazję spotkać się oraz porozmawiać z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Po zakończeniu wykładów uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa potwierdzający udział w wydarzeniu. Konferencja zakończyła się w dniu 13 października 2018 roku o godzinie 17:50.

Organizatorzy wydarzenia pragną serdecznie podziękować wszystkim zaproszonym gościom i wykładowcom za przygotowanie i przedstawienie wystąpień na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji!

dr hab. n. med. Paweł Matusik

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji


PATRONAT MERYTORYCZNYKatedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

PATRONATY

European Childhood Obesity Group (ECOG)
President: Prof. Daniel Weghuber
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
Prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Prezes: Prof. Mieczysław Walczak
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji - o. Śląski
Dr n. med. Edyta Matusik
Polskie Towarzystwo Pediatryczne - o. Śląski
Prof. dr hab. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej - o. Śląski
Dr n. med. Grzegorz Kudela
Polskie Towarzystwo Lipidologiczne
Przewodniczący: Prof. Maciej Banach
Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska


ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA REPORTAŻU


 
 


MIEJSCE KONFERENCJI


Zobacz pozostałe konferencje Medica Expert Conference