SPRAWOZDANIE

W dniach 5-6 października 2018 roku odbyła się już VII Edycja Krakowskiej Konferencji Onkologicznej. Spotkanie miało miejsce w Hotelu Qubus w Krakowie. Organizatorem Konferencji był Krakowski Komitet Zwalczania Raka. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył Pan prof. dr hab. n. med. Kazimierz Karolewski. Spotkanie odznaczało się bardzo wysokim poziomem merytorycznym.

Obrany zakres tematyczny skłaniał do wymiany poglądów oraz doświadczeń, a także pogłębienia praktycznej wiedzy, potrzebnej przy podejmowaniu właściwych decyzji w codziennej praktyce zawodowej. Na tegoroczne spotkanie przybyło ponad 130 onkologów różnych specjalizacji. Podczas zorganizowanej przerwy kawowej, zarówno uczestnicy, jaki i wykładowcy mieli okazję nawiązać dialog z przedstawicielami firm farmaceutycznych.

Otwarcie Konferencji odbyło się o godzinie 14:00. Pierwszego dnia wykładowcy skupili się na zagadnieniach dotyczących diagnostyki oraz leczenia pacjenta onkologicznego.

Kolejny dzień rozpoczął się IV Edycją Konkursu Prezentacji Naukowych, w trakcie której 8 młodych naukowców przedstawiło swoje prace. Podczas kolejnych sesji poruszone zostały tematy dotyczące nowoczesnego podejścia do leczenia onkologicznego oraz leczenia ukierunkowanego molekularnie. Tuż po przerwie lunchowej rozpoczęła się sesja plakatowa – Miscellanea, podczas której autorzy zgłoszonych prac mieli możliwość przedstawienia swoich posterów. Dwudniowe spotkanie zostało zakończone ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród zwycięzcom IV Konkursu Prezentacji Naukowych oraz Sesji Plakatowej.

Pragniemy podziękować wszystkim wykładowcom, uczestnikom oraz partnerom zaangażowanym w organizację wydarzenia.

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Karolewski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Zarządu Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA REPORTAŻU


 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO HOTELU QUBUSul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków

Zobacz pozostałe konferencje Medica Expert Conference